תואר שני בהנדסה אזרחית

לימודי תואר שני בהנדסה אזרחית ממשיכים את מיומנויות התכנון, הפיתוח, הפיקוח והבקרה שהוקנו בתואר הראשון. לימודי התואר השני מציעים אפשרות למחקר, לחשיפה ולהתנסות בשיטות וטכנולוגיות מתקדמות ועדכניות בתחומי ההנדסה האזרחית.

תחום ההנדסה האזרחית נחלק למסלולי התמחות ואלו נשמרים גם במהלך לימודי תואר שני. המסלולים בהם ניתן להמשיך ללימודי תואר שני M.Sc או M.E הם: הנדסת מבנים, ניהול בנייה, חומרי וטכנולוגיות בנייה, גיאוטכניקה, הנדסת תחבורה, הנדסת מיפוי וגיאו אינפורמציה, הנדסה חקלאית, הנדסת משאבי מים והידרודינמיקה.

הנדסה אזרחית לתואר שני ניתן ללמוד במספר מצומצם של מוסדות לימוד בישראל. מרבית המכללות אינן מציעות כלל לימודים לתואר שני כך שרוב התוכניות ללימודי תארים מתקדמים מתרכזות באוניברסיטאות ובטכניון.

לימודי תואר שני בהנדסה אזרחית – M.Sc

לימודי התואר השני בהנדסה אזרחית נחלקים הן למסלולי ההתמחות שהוזכרו מעלה והן למסלולים אקדמיים, שכוללים מסלול ללא תזה ומסלול עם תזה. תואר שני M.Sc במסלול עם תזה כולל עבודה מחקרית בהיקף גדול בעוד תואר במסלול ללא תזה כולל עבודה מחקרית בהיקף קטן יותר.

הנושא אותו בוחרים הסטודנטים לחקור מגיע מהתחום אותו למדו במהלך התואר השני. בדרך כלל, סטודנטים שומרים על אותו מסלול ההתמחות במהלך התואר הראשון והשני, והקבלה למסלול מוסמך M.Sc בהנדסה מותנית בצבירת קורסים באותו מסלול במהלך התואר הראשון. עם זאת ניתן להחליף התמחות בתוך התחום של הנדסה אזרחית במידה ומתקבל אישור מיועצי הלימודים של החוג או התכנית לתואר שני M.Sc בהנדסה.

מוסדות לימודים

  • אוניברסיטת תל אביב
  • אוניברסיטת בן גוריון
  • הטכניון